ෆොන්සේකා, නිශ්ශංකගෙන් මිලියන 35ක කප්පමක් ගනී. හඬපටය මෙන්න

ෆීල්ඩ් මාශල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා ඇවන්ගාඩ් අධිපති නිස්සන්ක සේනාදිපති මහතාගෙන් මිලියන 35 ක දැවැන්ත මුදලක් ඉල්ලා ඇති බවට වාර්ථාවෙනවා. මේ අවස්ථාවේදී එක්තරා සමාජ මාද්‍ය පිටුවක වීඩියෝවක් මුදා හරිමින් මෙය සදහන් කර තිබුනා. එහිදී වැඩිදුරටත් ඔවුන් සදහන් කරන්නේ 2015 දී සරත් ෆොන්සේකා මහතාට පාර්ලිමේන්තු ඒමට අවශ්‍ය වූ බවත් වෙනත් මන්ත්‍රීවරයෙකුට මුදලක් දී ඔහු වෙනුවෙන් ෆීල්ඩ් මාශල් … Continue reading ෆොන්සේකා, නිශ්ශංකගෙන් මිලියන 35ක කප්පමක් ගනී. හඬපටය මෙන්න