තත්වය භයානකයි. කොරෝනා 1000 පනී. මෙරට දිනක වැඩිම ආසාදිතයන් ඊයේ..

අද දිනය තුල කොරෝනා ආසාදිතයන් 1096 දෙනකු මෙරටින් හඳුනාගෙන තිබේ. එය දිනක් තුල වාර්තා වූ වැඩිම ආසාදිත ප‍්‍රමාණයයි. ඔවුන්ද සමග මෙරට ආසාදිත ප‍්‍රමාණය 103472 දක්වා ඉහල යයි.