කාලකණ්නියා මේ තමුසේ ඉදගන්නවා .. පාර්ලිමේන්තුවේ වලි පිට වලි. ඇමති ජොන්ස්ටන් සමගින් මරික්කාර් පැටලෙයි (VIDEO)

මහාමාර්ග අමාත්‍යය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා සහ කොළබ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.එම් මරික්කාර් මහතා සමගින් උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදුවිය. මෙම අවස්ථාවේදී කතානායක ගරු මහින්ද යාපා අබේවර්ධන අබේවර්ධන මහතා සභාව පාලනය කල අතර මෙයට ප්‍රධානතම හේතුව වූවේ ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු ඇමතිවරයාට මරික්කාර් මන්ත්‍රීවරයා විසින් බැන වැදීමයි. එහිදී ඇති වූ උණුසුම් වචන හුවමාරුවේ වීඩියෝ දර්ෂන පහතින් නරඹන්න