චමල් – ෆොන්සේකා ගහගනී.? ”මේ තමුසේ එනවද මට හයිය පෙන්නන්න. ආ එනවා එලියට එනවා” (Video)

අද පාර්ලිමේන්තුව මීට සුලු වේලාවකට කලින් ආරම්භ විය. ආරම්භයේදීම රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයාට ඊයේ දිනයේදී කතානායක විසින් දුන් තීන්දුව ගැන යම් යම් අදහස් පල විය. එහිදී ෆීල්ඩ් මාශල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා නැගිට කියාසිටියේ තමාටද විශාල අසාධාරනයක් වූ බැවින් එයට සම්පූර්ණ වගකිව යුත්තේ හිටපු කථානායක චාමල් රාජපක්ශ බවයි. එම අවස්ථාවේ අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ශ මහතා නැගිට පිලිතුරු දීමේදී … Continue reading චමල් – ෆොන්සේකා ගහගනී.? ”මේ තමුසේ එනවද මට හයිය පෙන්නන්න. ආ එනවා එලියට එනවා” (Video)