බීමතින් යකා නටන හිමිනමගේ තවත් වීඩියෝවක් එලියට (VIDEO)

ගාල්ල ගිංතොට ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයක බව කියවෙන හිමි නමක් කලහකාරී ලෙස හැසිරෙන වීඩියෝවක් සමාජජාල මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය වන අතර එහිදී අදාළ හිමිනම අසභ්‍ය වචනයෙන් බන වදිමින් පුද්ගලයකුට පහර දීමට උත්සාහ දරන අකාරය දකින්නට ලැබෙනවා. සිද්ධිය සමථයකට පත් කිරීම සඳහා පොලිස් නිලධාරීන් එම ස්ථානයට පැමිණ සිටින අවස්ථාවේ පවා එම හිමි නම සිය කලහකාරී බව දිගටම පවත්වාගෙන යන … Continue reading බීමතින් යකා නටන හිමිනමගේ තවත් වීඩියෝවක් එලියට (VIDEO)