ජනතාවට සහන මල්ලක්.. රුපියල් 1000ට දෙන භාණ්ඩ ලයිස්තුව මෙන්න…

වෙළෙඳ අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතාගේ සංකල්පයක් මත සතොස අලෙවිසැල් ජාලය හරහා ක්‍රියාත්මක වන “සතොස සහන මල්ල” පිළිබඳ මාධ්‍ය හමුවක් අද දින වෙළෙඳ අමාත්‍යාංශයේ දී පැවැත්විණි. මෙහිදී මාධ්‍ය හමුවේ අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ, ගෝලීය වසංගත තත්වයක් පැවතියදී වුවද අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ වත්මන් රජය විසින් මහජනතාව සුරක්ෂිත කිරීමටත්, ගෝලීය වශයෙන් ඉහළ යන භාණ්ඩ මිළ ගණන් … Continue reading ජනතාවට සහන මල්ලක්.. රුපියල් 1000ට දෙන භාණ්ඩ ලයිස්තුව මෙන්න…