14කට මරු කැදවූ පස්සර බස් අනතුරේ ඩ්‍රයිවර් ගැන ලොකු රහසක් එළියට එයි..

පුද්ගලයන් 14 දෙනකුට මරු කැදවමින් පස්සර ලුණුගල සිදුවූ මාරක බස් අනතුරේ රියැදුරු සම්බන්ධයෙන් විශේෂ කරුණක් මේ වනවිට පොලිසිය අනාවරණය කරගෙන ඇති බව දැනගන්නට තිබේ. ඒ, එම රියැදුරු වෙනත් රියැදුරකුගේ බලපත්‍රය උපයෝගී කරගෙන බස් රථය ධාවනය කර ඇති බවකි. කලක සිට මෙම රියැදුරු තමන්ට අදාළ නොවන මෙම රියැදුරු බලපත්‍රය භාවිත කොට ඇති බවද මේ වනවිට අනාවරණය … Continue reading 14කට මරු කැදවූ පස්සර බස් අනතුරේ ඩ්‍රයිවර් ගැන ලොකු රහසක් එළියට එයි..