කාන්තා දිනය දා මනුෂට පළමු බිරිද රොෂානාගෙන් රෙදි ගැලවෙන සටහනක් ..

අපේ රටේ ඉන්න ජනප්‍රිය නිලියක් තමයි රොෂානා ඔන්ඩච්චි කියන්නේ රොෂානා විවාහ වී සිටියේ මන්ත්‍රී මනූෂ නානායක්කාර සමග බව කවුරුත් දන්නා කරුණක් නේ මේ වෙනකොට ඇය තම දියණිය සමග තනිවම කල් ගෙවනු ලබනවා. මනුෂ වෙන කෙනෙක් සමග විවහා වෙලා තමයි ඉන්නේ.ඉතින් මෙම මස 9 දිනට යෙදී තිබූ කාන්තා දිනය වෙනුවෙන් මන්ත්‍රී මනූෂ සිය ෆේස්බුක් ගිණුමට සටහනක් … Continue reading කාන්තා දිනය දා මනුෂට පළමු බිරිද රොෂානාගෙන් රෙදි ගැලවෙන සටහනක් ..