හිටපු ජනපති පාර්ලිමේන්තු සභාව අමතද්දී නිදහස් පක්ෂයේ ගෝලයෝ පැන යයි..

ඉකුත් සිකුරාදා පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනපති කොමිසම් වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු විවාදයට එක්වෙමින් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටපු ජනපතිවරයා කතා කරද්දී ඔහුගේ සහායට සභා ගැබේ සිට තිබෙන්නේ 17ක් සිටින ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු 2ක් පමණි. ඒ හිටපු ජනපතිවරයා අසලින්ම ඉදිරිපෙළ වාඩි වී සිටී චාමර සම්පත් දසනායක සහ ඊට පසු තමන්ට හිමි ආසනයේ අසුන් ගෙන සිටි රංජිත් සියඹලාපිටිය … Continue reading හිටපු ජනපති පාර්ලිමේන්තු සභාව අමතද්දී නිදහස් පක්ෂයේ ගෝලයෝ පැන යයි..