තනි කකුලෙන් හරි ෆයිනල් එක ගහමු කියලා සනත් අයියා කිව්වා .

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියෙන් සමුගත්තායින් පසුව මේ වගේ අවස්ථාවක් ලැබීම ගැන යමක් කියන්න ඇති? ජාත්‍යන්තර පිටියෙන් සමු අරන් හිටිය සෑම ක්‍රීඩකයෙක්ටම මේක ලොකු අවස්ථාවක් වුණා. තමන් වඩාත් ආදරය කරන ක්‍රීඩකයන් නැවතත් සජීවීව ක්‍රීඩා කරනවා බලන්න ලැබීම ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ පැත්තෙනුත් ලැබුණු අවස්ථාවක් කියලා මම හිතනවා. සචින්, ලාරා, ජොන්ටි විශේෂයෙන් සනත් ජයසූරිය ක්‍රීඩා කරනවා බලන්න ආසාවෙන් හිටිය ප්‍රේක්ෂකයෝ හිටියා. ප්‍රේක්ෂකයෝ … Continue reading තනි කකුලෙන් හරි ෆයිනල් එක ගහමු කියලා සනත් අයියා කිව්වා .