දෙරණෙ අයිතිකාරයා දිලිත්ගේ ආදර කතාව මෙන්න

සිහින හඹා යන්නකු නොවූ ඔහු ජීවිතයේ සාර්ථකත්වය හිමිකර ගත්තේ ජීවිතය හා ගැටෙමින් ඊට මුහුණ දෙමිනි. සිහින දකින්නකු නොවූවද සුවහසක් ජීවිතවල සිහින පාට කරන්නට ඔහු වාසනාවන්ත වූයේ ප්‍රකට ව්‍යවසායකයකු ලෙස සුවිශේෂී සලකුණු තබමිනි. මෙවර ‘කැදැල්ලේ කතාවේ’ කථානායකයා දිලිත් ජයවීර ය. මේ ඉඩහසර ඔහුගේ දිවි සැරියේ සොඳුරු මතක සැමරුම් වෙනුවෙනි. “ලෝකයා විවිධාකාරයෙන් ඔබ හඳුන්වනවා? ඔබට හැඟෙන ලෙස … Continue reading දෙරණෙ අයිතිකාරයා දිලිත්ගේ ආදර කතාව මෙන්න