රටේ නැති ප්‍රශ්න ඇති කිරීමට ගොස් JVP රෙදි ගලවා ගනී.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී නාමල් කරුණාරත්න මහතා සහ භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් අතර සිදුවන උණුසුම් සංවාදයක් සමාජ ජාලවල හුවමාරු වෙමින් ඇත. ඉඩමක් සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ ප්‍රශ්නයක් මත ඔවුන් එම සංවාදයේ යෙදේ. භික්ෂූන් වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ විහාරස්ථානයට අයත් ඉඩමක් සම්බන්ධයෙන් මෙම ගැටළුව ඇතිවී ඇති බවයි. එම අව්ස්ථාවේ වීඩියෝ දර්ෂන පහතින් නරබන්න https://fb.watch/4vRM7HVpE4/