ශවේන්ද්‍ර සිල්වා කොටුකරන්න දැල මහයි.. පරීක්‍ෂණ කණ්ඩායම් උතුරට…

යුද අපරාධ චෝදනා එල්ල වී ඇති හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා සහ ආරක්‍ෂක ලේකම් කමල් ගුණරත්න ඇතුළු හමුදා නිලධාරීන් 28 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායම ගැන පරීක්‍ෂණ පැවැත්වීමට සහ නීතිමය පියවර ගැනීම සඳහා මානව හිමිකම් කොමසාරිස් මිචෙලි බැෂලේ පරීක්‍ෂණ කිරීමට නීති උපදේශක කණ්ඩායමක් පත් කිරීමට තීරණය කර ඇත. යුද අපරාධ පිළිබඳව උතුරට ගොස් සාක්‍ෂි ලබාගැනීම සඳහා එම පරීක්‍ෂණ කණ්ඩායමට … Continue reading ශවේන්ද්‍ර සිල්වා කොටුකරන්න දැල මහයි.. පරීක්‍ෂණ කණ්ඩායම් උතුරට…