ඉන්න බැරිනම් යන්න .. සහරාන් කියන්නේ වීරයෙක් නෙමේ .. ප්‍රසන්න වටේටම නෙලයි (video)

අද පාර්ලිමේන්තුව රැස් වූ අවස්ථාවේදී සoචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රනතුoග මහතා කියා සිටියේ යහපාලන ආණ්ඩුවේ සිටි සියලුම දෙනා මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්දයෙන් වගකිව යුතු බවත් එයින් ගැලවෙන්නට කිසිම කෙනෙකුට කිසිසේත්ම නොහැකි බවත් ඉදිරියේදී මේ සියලුම දෙනාට දඩුවම් දෙන්න වර්ථමාන ආණ්ඩුව කටයුතු කරන බවත් පවසා සිටියේය.. වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ අවස්ථා තුන්සිය තිස්තුනකදී මේ සම්බන්දව … Continue reading ඉන්න බැරිනම් යන්න .. සහරාන් කියන්නේ වීරයෙක් නෙමේ .. ප්‍රසන්න වටේටම නෙලයි (video)